اتفاق جالب در كشتى آزاد نوجوانان مازندران/سهم ١٠ شهر مختلف، توسعه عادلانه استعدادها

رهانیده شدن از بند و حصار منطقه ای خاص رویایی بود که کشتی داشت و امروز با فعالیت حساب شده و برنامه محور به خواسته اش رسید و آن شریک کردن همه شهرستان ها و هیات ها و حتی بخش ها در کسب رتبه و عنوان در کشتی آزاد مازندران است.

وفور استعدادها در جای جای استان بستری بود تا تمامی نیروی نهفته نمایان شده و کشتی مازندران علاوه بر شهرهای سنتی و قابل در استعدادپروری مثل قائمشهر، جویبار، ساری و بابل… شهرهای کوچکی که تا به حال هیچ جاه طلبی نداشته اند و دیده نمی شدند؛ ماهیت حقیقی خود را نمایان کنند.

نمی توان از کنار اتفاق بایسته ای که در هنگام برگزاری دور دوم لیگ منطقه ای کشتی آزاد نوجوانان کشور گذشت، به راحتی عبور کرد.

در مسابقه مقابل خراسان شمالی ۱۰ کشتی گیر از ده شهر در ده وزن از شرقی ترین شهرها، خلیل شهر تا غربی ترین شهرها کلاردشت؛ در ترکیب مازندران حضور داشتند و خودنمایی کردند.

مازندران قوایش تقسیم شده و به شکل عادلانه ای نگاه به همه گوشه و کنار ورزش استان یکسان بوده که باعث شده از تمرکز و تکیه بر یک منطقه خاص جلوگیری شود.

هیات کشتی مازندران معطوف به منطقه ای مشخص نیست و به پهنای همه استان چشم دارد که این نشانه بارز استعدادپروری می باشد.
از نادر ناظری مسئول کمیته کشتی آزاد نوجوانان، همکارانش در این کمیته و مربیان سازنده و دلسوز در سراسر استان ممنونیم که کاری کردند تا مازندران با وسعتی تازه از کشتی اش مواجه گردد.

همچنین ببینید

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد: نحوه امتیاز دهی برای رنکینگ تیمی تغییر یافت

اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی از تغییر نحوه امتیازدهی برای …