بررسی برنامه های کمیته ساحلی هیات کشتی مازندران

با توجه به در پیش بودن رقابت های ساحلی قهرمانی کشور، برنامه های این کمیته برای حضوری موفق مورد بررسی قرار گرفت.

نورالدین حسینی مسئول کمیته ساحلی هیات کشتی مازندران با حضور در خانه کشتی برنامه های خود را شامل اعضای کادر فنی و همچنین اردوهای مقدماتی ارائه داد.

غلام نوری زاده دبیر هیات کشتی مازندران در جریان چگونگی برنامه ها قرار گرفت و اصلاحاتی انجام شد.

همچنین ببینید

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد: نحوه امتیاز دهی برای رنکینگ تیمی تغییر یافت

اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی از تغییر نحوه امتیازدهی برای …