آلیش

رشد قابل توجه آلیش در میان بانوان مازنی

روزنامه پیک شمال-آلیش بانوان در مازندران رشد عجیبی داشته و اقبال زیادی را متوجه خود می بیند. در این بخش از آلیش که به لحاظ شرعی امکان رویت عمومی آن وجود ندارد، صاحب نیروهای تازه ای شدیم که می توانند در رقابت های آسیایی و جهانی پیش رو نتایجی را کسب کنند که هیچکس پیش بینی اش نمی کرد.

ادامه نوشته »