حضور 27 عنوان دار کشتی جهان و المپیک در جاکارتا


به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هفت مدال آور المپیک، 20 کشتی گیر صاحب مدال جهانی و 16 قهرمان آسیا در هجدمین دوره رقابت های کشتی بازی های آسیایی در جاکارتا به میدان می روند.
حسن یزدانی قهرمان المپیک ریو، در کنار دیوید مودزمانشویلی نایب قهرمان و المپیک کشتی گیر روسی الاصل ازبکستان، ماگومد ابراگیم اف کشتی گیر روسی الاصل ازبکستان و نفر سوم المپیک، سوشیل کومار دارنده مدال برنز المپیک از هند در رشته کشتی آزاد، المراد تسمرداف دارنده مدال برنز المپیک از ازبکستان، شینبو اوتا دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن و کیم هیون وو دارنده مدال برنز المپیک از کره جنوبی در رشته کشتی فرنگی مدال آوران المپیک در بازی های آسیایی جاکارتا هستند.
همچنین 20 کشتی گیر صاحب مدال جهان از جمله میرابک آیناگولوف دارنده مدال نقره جهان، آلمات کبیسبایف دارنده مدال نقره و برنز جهان و نورماخان تنالیف دارنده مدال برنز جهان همگی از قزاقستان، رستم آساکولوف دارنده مدال نقره جهان، بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان، رشید قربان اف دارنده مدال برنز جهان از ازبکستان، یوکی تاکاهاشی دارنده مدال طلا و برنز جهان از ژاپن، بک بایار اردنبات و مانداراخان گانزوریک دارندگان مدال برنز جهان از مغولستان و کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان و ریو هان سو دارندگان مدال های طلا و برنز جهان از کره جنوبی و علی رضا کریمی، حسین نوری، مصطفی حسین خانی و محمد رضا گرایی دارندگان مدال برنز جهان از ایران در رشته های کشتی آزاد و فرنگی در جاکارتا به میدان می روند.
در بازی های آسیایی جاکارتا 16 دارنده مدال طلای آسیا حضور دارند و در کنار کشتی گیران مدعی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، کره جنوبی، ژاپن، هند و چین و مغولستان نفراتی همچون آدام باتیروف کشتی گیر روسی الاصل بحرین در وزن 74 کیلوگرم، گئورگی ساکانالیدزه کشتی گیر گرجستانی الاصل قطر در وزن 125 کیلوگرم و کوم سونگ کانگ قهرمان آسیا در وزن 57 کیلوگرم و سی یونگ ری در وزن 60 کیلوگرم دارنده مدال نقره آسیا از کره شمالی در این مسابقات حضور دارند.
اسامی کامل کشتی گیران شرکت کننده برخی کشورها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
قزاقستان:
60 کیلوگرم: میرامبک آیناگولوف (دارنده مدال نقره جهان)
67 کیلوگرم: آلمات کبیسپایف (دارنده مدال نقره و برنز جهان – قهرمان آسیا)
77 کیلوگرم: آسخات دل محمداف (قهرمان آسیا)
87 کیلوگرم: عظمت کاستوبایف
97 کیلوگرم: یرولان ایسکاکوف (قهرمان آسیا)
130 کیلوگرم: نورماخان تینالیف (دارنده مدال برنز جهان- قهرمان آسیا)

هند:
60 کیلوگرم: گیانندر
67 کیلوگرم: مانیش
77 کیلوگرم: گورپریت سینگ
87 کیلوگرم: هارپریت سینگ
97 کیلوگرم: هاردیپ
130 کیلوگرم: ناون

ژاپن:
60 کیلوگرم: شینیبو اوتا (نقره المپیک 2016- طلای آسیا 2018)
67 کیلوگرم: تسوچیکا شیمویامادا (نقره آسیا-2018)
77 کیلوگرم: شوهی یابیکو
87 کیلوگرم: ماساتو سومی (نقره آسیا- 2018)
97 کیلوگرم: یوتا نارا
130 کیلوگرم: آراتا سونودا

ازبکستان:
60 کیلوگرم: اسلام جان بهرام اف (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
67 کیلوگرم: المراد تسمرادوف (دارنده مدال برنز المپیک و جهان و قهرمان آسیا)
77 کیلوگرم: بالین نالگیف
87 کیلوگرم: رستم آساکولوف (دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا)
97 کیلوگرم: جهانگیر توردیف
130 کیلوگرم: مومین جان عبداله یف (دارنده مدال نقره آسیا)

قرقیزستان:
60 کیلوگرم: کانیبک ژولچوبیکوف (قهرمان آسیا)
67 کیلوگرم: امانتور اسماعیل اف
77 کیلوگرم: کایراتبک توگولبایف
87 کیلوگرم: سامات شیرداکوف
97 کیلوگرم: اوزور ژوژوپبیکوف (برنز آسیا)
130 کیلوگرم: مورات رامونوف (نقره آسیا)

کره جنوبی:
60 کیلوگرم: کیم سئونگ هاک (برنز جهان)
67 کیلوگرم: ریو هان سو (طلا و نقره جهان)
77 کیلوگرم: کیم هیون وو (طلا و برنز المپیک، طلا و طلا و برنز جهان)
87 کیلوگرم: پارک هائه گیون
97 کیلوگرم: چو هیو چول
130 کیلوگرم: کیم مین سئوک (برنز آسیا)

چین:
60 کیلوگرم: سایلیک والیهان
67 کیلوگرم: گائو کوان ژانگ (برنز زیر 23 سال جهان و برنز آسیا)
77 کیلوگرم: بین یانگ (قهرمان آسیا)
87 کیلوگرم: فی پنگ (برنز آسیا)
97 کیلوگرم: دی ژیائو (نقره بازی های آسیایی)
130 کیلوگرم: لینگ ژی منگ

کشتی آزاد:
قزاقستان:
57 کیلوگرم: ژاندوس اسماعیل اف
65 کیلوگرم: سایاتبک اوکاسوف
74 کیلوگرم: دنیار کایسنف
86 کیلوگرم: آدیلیت داولومبایف (دارنده مدال نقره آسیا)
97 کیلوگرم: باخدولت آلمنتای (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
125 کیلوگرم: اولگ بولتین

هند:
57 کیلوگرم: ساندیپ تومار (قهرمان آسیا)
65 کیلوگرم: باجرانگ (قهرمان آسیا- نقره زیر 23 سال جهان)
74 کیلوگرم: سوشیل کومار (قهرمان جهان – نقره و برنز المپیک)
86 کیلوگرم: پاوان کومار
97 کیلوگرم: ماسام خاطری
125 کیلوگرم: سومیت

مغولستان:
57 کیلوگرم: بک بایار اردنبات (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
65 کیلوگرم: تومور اوچیر تولگا
74 کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا)
86 کیلوگرم: اویتومن اورگودول (دارنده مدال نقره آسیا)
97 کیلوگرم: اولزیسایخان باتزول
125 کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن (دارنده مدال نقره آسیا)

ژاپن:
57 کیلوگرم: یوکی تاکاهاشی (طلای جهان 2017)
65 کیلوگرم: دایچی تاکاتانی (نقره آسیا 2018)
74 کیلوگرم: یوهی فوجینامی (برنز جهان 2017)
86 کیلوگرم: شیرایی شوتا
97 کیلوگرم: تاکشی یاماگوچی
125 کیلوگرم: نوبویوشی آراکیدا

ازبکستان:
57 کیلوگرم: محمودجان شاوکاتوف (دارنده مدال نقره جوانان جهان و نقره آسیا)
65 کیلوگرم: سراج الدین حسن اف
74 کیلوگرم: بکزاد عبدالرحمن اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
86 کیلوگرم: رشید قربان اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
97 کیلوگرم: ماگومد ابراگیم اف (دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان آسیا)
125 کیلوگرم: دیوید مودزمانشویلی (دارنده مدال نقره المپیک، مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)

قرقیزستان:
57 کیلوگرم: علی بیک تاشماتوف
65 کیلوگرم: آیبک عثمان اف
74 کیلوگرم: مسلم اولویف (قهرمان آسیا)
86 کیلوگرم: بختیار کاراگول اولو
97 کیلوگرم: ماگومد موسی یف (قهرمان آسیا)

کره جنوبی:
57 کیلوگرم: کیم سئونگ گئون
65 کیلوگرم: لی سئونگ چول (نقره آسیا)
74 کیلوگرم: مین بیونگ گونگ
86 کیلوگرم: هیوک بئون گئون (برنز آسیا)
97 کیلوگرم: کیم جائه گانگ (قهرمان آسیا)
125 کیلوگرم: نام کیونگ جین (برنز بازی های آسیایی)

چین:
57 کیلوگرم: لیو مینگ هیو
65 کیلوگرم: یرلان بک کاتال (برنز بازی های آسیایی)
74 کیلوگرم: ویو وی
86 کیلوگرم: بی شنگ فن
97 کیلوگرم: یانگ چائو کیانگ
125 کیلوگرم: ژیویی دنگ (برنز آسیا)
ورزشی**1067**1584

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *